Grokraft


 Anti-propaganda - og formidling af de nyheder, som vi har brug for at vide noget om.
Fjernsyn i dag består enten af fordummende reklamer eller af 1-2 daglige dødelige ulykker, der er sket et eller andet sted på kloden. Det gider vi ikke se og høre mere om.

GRO-TV (skal være) er TV fra dig og til dig - om det, som du og vi gerne vil informere hinanden om.
Vi har brug for at kende hinanden og hinandens aktiviteter. Vi skal inspirere hinanden, hjælpe hinanden og bruge hinanden. Det skal være for os alle - og derfor amatør-agtigt, men fra hjertet. Og alle videoer skal følges med en blog, hvor vi kan skrive og kommentere - stille spørgsmål og svare.


Hvis vi ikke sætter klare grænser, vil det sikkert blive sådan, som vi ser det nu i TV og Facebook, at der kommer en masse om, hvordan vi kan gøre noget lidt bedre - end det, som der foregår nu. Der er specielt 2 emne områder, hvor vi fyldes med dumheder om at "forbedre" noget.

1) Jordbrug: Man skal lave gravefri dyrkning, højbede og benytte sig af de "alternative" dyrningsmetoder osv. Men det er alt sammen blot at lave noget, der er mindre ødelæggende end det gift-industrielle jordbrug. Det er unaturligt jordbrug. Det vil vi ikke være med til at udbrede. GRO-TV skal kun fremme det jordbrug, hvor man helt konsekvent overgår til det naturlige. Der skal være rødder helt ned til grundvandet, så der altid "vandes" fra neden af. Der skal være masser af biller, der graver gange 1½ meter ned i jorden, så der kommer ilt og kvælstof ned til bakterierne. Der skal være masser af de ilt-krævende bakterier nede i jorden. Når de "tisser", er det en syre, der opløser ler og sand - og danner en næringsvæske med alle grundstoffer, som planterne så opsuger. Dermed bliver planterne super-sunde. Og når dyr og mennesker spiser sådanne planter, bliver vi også super sunde. I sådan en jord bor der også alle andre mikro-organismer og insekter. Og de er fundamenter for alt højerestående liv.

2) Mis-trivsel: Regeingen har besluttet at bruge nogle milliarder på at hjælpe alle dem, der mistrives. Hermed løser de det problem, tror de. Der snakkes aldrig om, hvorfor at nogle mistrives. Det er måske noget arveligt. Eller forældrene drikker for megen alkohol. Eller der er nogle svage voksne, der ikke formår at hjælpe deres børn. Og så skal man altså have nogle omsorgs-pædagoger, psykologer og psykiatere, der skal overtage forældrenes rolle - og dermed opnå, at børn og unge ikke mistrives mere. Men mis-trivslen skyldes selve vores samfunds bevidstheds-system. Nu undertrykkes børn, så de får tre spaltninger i deres bevidsthed - den første i 1-2 års alderen, - den anden i 3-4 års alderen, - og den tredje i 10-12 års alderen. Det handler om at miste sin dyriske vilje og kraft. Om at blive individualistisk. Og om at flytte JEG'et fra kroppen op i hjernen. De fleste formår at gennemføre det, så de ender som en mellemting mellem en robot og en computer, hvor kroppen bare skal gå til sport/fest/alkohol samt have sex. Men udviklingen går ikke bare i retning af, at flere og flere mistrives. Alle udvikler sig mere og mere unaturligt. GRO-TV skal fremme en udvikling, hvor vi lever naturligt.


Nedenstående er tanker og idéer. Måske bliver det anderledes.

Igennem de seneste 20-25 år er DRTV og TV2 blevet mere og mere fordummende propaganda. Al den kritiske forskning, som kom i 1970'erne, og som gav en helt anderledes viden om den historiske udvikling, er fortrængt. Nu er der kun én forklaring på alt: Den hvide mands race og den europæiske kultur er menneskehedens førende civilisation, hvor vi bliver klogere og klogere - og styrer alt i den rigtige retning.

Men vi har brug for viden om, hvad der faktisk er sket - og sker. Så derfor lancerer vi nu GRO-TV. Det bliver videoer på Youtube, men de kan også ses på GRO-TV.Første projekt: Indenrigs-politiske folkelige aktiviteter.

Vi forestiller os en ugentlig NYHEDS-udsendelse. Idéen er, at alle kan lave en video og uploade. Og hver uge er der så en afstemning, hvor man kan give point til videoerne. Det bliver kun dem, der har oprettet en profil, der kan give point - og man kan kun give point én gang til hver video. De videoer, som har fået flest point, bliver så samlet i en afspilningsliste på cirka 30 minutter. Alle uploadede videoer bliver også samlet i et link-bibliotek, sådan at man kan søge på en video, linke til den og se den. Alle videoer forsynes med en blog, så man kan skrive kommentarer og føre en debat. Det kan man kun, hvis man har oprettet en profil. Så kan man også anmelde videoer og kommentarer, hvis man synes, at de ikke hører hjemme her - og så bliver der mulighed for at slette dem. Vi starter småt - og opbygger det langsomt lidt efter lidt.


Komponister, tekstforfattere og optrædende får ikke honorar, når deres værker udsendes på Gro-TV,
og de er indforstået med, at Gro-TV må vise det, der uploades.


Sådan gør man: Man laver en video, klipper den i et redigeringsprogram, fjerner indledning og afslutning - og uploader den til Youtube. Så trykker man på DEL og på Indlejr og KOIPIÉR. Så skifter man til TV-Gro's hjemmeside for upload, og her er der en række felter. I feltet for Video, indsætter man nu den indlejrede kode. Så udfylder man de andre felter. De handler om kategori, postnummer mm. Og når man trykker GEM, gemmes det hele i den database, som bruges, når andre skal se videoen og kommentere den.


Vi har 8 videokameraer, som man kan låne.

Anti-copyright: Når man uploader til Gro-TV, erklærer man samtidig, at registrerede brugere af Gro-TV frit kan genanvende ens video - og redigere og sammensætte forskellige videoer. Det medfører, at nogle ikke bare laver videoer og uploader dem, men også genbruger andres videoer - og laver videoer, der er sammensat af mange andres videoer. Der er måske en video om en direkte politisk aktion. Og så er der en anden video om nogle mennesker, der snakker om det samme politiske emne. Og en tredje video om nogle skolebørn, der også udtaler sig om emnet. Og så måske en video med et interview af en politiker. Og alle videoerne bliver så klippet sammen til en ny video, der så bliver uploaded til Gro-TV. Den praktiske gennemførelse af udveksling af kildefiler har vi nogle idéer om, men der bliver sikkert flere løsninger.Andet projekt: Underigspolitisk anti-propaganda.

Vi vil samle et hold af folk, som følger med i nyhedsudsendelser fra Afrika, Indien, Arabiske lande, Rusland, Sverige osv. Og de vil også ugentligt lave en video, hvor de fortæller og diskuterer, hvad der sker rundt om i verden. Så kan vi få faktisk viden - og ikke fordummende overfladiske fortolkninger, som det vi får i de danske tv-kanaler.Tredje projekt: RADIO-GRO.

DR P3 radio er totalt blottet for al musik, hvor teksterne er politisk, kritik eller aktivistisk. Det harmonerer med fjernsynsudsendelserne, hvor målet er, at befolkningen bare skal slappe af - og tænke, at alt er som det skal være, så man ikke behøver tænke selv. Derfor vil vi også gerne lave RADIO-GRO, hvor sang-teksterne giver anledning til at tænke.Det karakteristiske ved DR, TV2 og andre kanaler er, at der er nogle få aflønnede, som udfører alt arbejde, mens der så er tusinder af passive, der skal underholdes. Hos GRO er det anderledes. Her er ingen på løn. Og teknisk fungerer det sådan, at alle bidrager med det praktiske arbejde. Man kan uploade noget. Man kan deltage i point-givning - og vælge, hvad der skal udsendes - eller kun skal i "biblioteket". Man kan også deltage i debatter. Det sikrer, at der er en særlig kvalitet, så vi gider se/lytte. Især sørger man for, at ens egne videoer, musik og sange kommer med.TV-GRO går i luften, når der er opstået en gruppe aktivister omkring projektet
Er du interesseret? kontakt@gro-tv.dk


www.grokraft.dk